Bài viết lien quan

Pull buoy

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Dụng cụ được sử dụng bởi những người bơi nhằm tăng khả năng nổi trên mặt nước và hỗ trợ các bài tập luyện cơ bắp ở phía trên cơ thể bằng cách hạn chế việc sử dụng phần phía dưới cơ thể.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan