Bài viết lien quan

Protein do tế bào cơ thể sinh ra khi bị virus tấn công

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất miễn dịch được sản sinh bởi các tế bào trong cơ thể để chống lại bệnh lây nhiễm và ung thư.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Sáu 19, 2016

Bài viết lien quan