Bài viết lien quan

Pneumatic otoscope

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thiết bị dùng để kiểm tra màng nhĩ bằng cách thổi một luồng hơi vào tai.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan