Bài viết lien quan

Phương pháp đốt bằng nhiệt qua tuyến niệu đạo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nhiệt tạo ra bởi một máy phát sóng được sử dụng để thu nhỏ tuyến tiền liệt phì.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan