Bài viết lien quan

Phương pháp cắt bằng vòng điện

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một kỹ thuật sử dụng dòng điện đi qua một vòng dây mỏng để loại bỏ các mô bất thường.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan