Bài viết lien quan

Phương pháp cắt bằng vòng điện

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một kỹ thuật sử dụng dòng điện đi qua một vòng dây mỏng để loại bỏ các mô bất thường.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan