Bài viết lien quan

Phỏng do điện giật

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi một người tiếp xúc với dòng điện.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan