Bài viết lien quan

Phẫu thuật qua niệu đạo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phương pháp phẫu thuật bằng cách sử dụng một dụng cụ đặc biệt để thâm nhập thông qua niệu đạo.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan