Bài viết lien quan

Phát dịch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Trường hợp khi các ca nhiễm bệnh mới xảy ra trong một thời gian nhất định (thường theo năm) trong một khu vực được xác định.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan