Bài viết lien quan

Phát dịch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Trường hợp khi các ca nhiễm bệnh mới xảy ra trong một thời gian nhất định (thường theo năm) trong một khu vực được xác định.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan