Bài viết lien quan

Phân tử gốc tự do

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phân tử có hoạt tính cao được đặc trưng bởi một electron chưa ghép cặp. Phân tử này có thể kết hợp và phá hủy các hợp chất của tế bào.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan