Bài viết lien quan

Phần chiết lỏng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một chất dịch được tách ra từ dung môi và các loại thảo mộc. Lượng cồn thay đổi theo từng sản phẩm. Về bản chất chúng là các cồn thuốc.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan