Bài viết lien quan

Om (thịt, rau..)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nấu thịt hoặc rau, sau đó để lửa nhỏ với một ít nước và đậy nắp.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan