Bài viết lien quan

Nước nhầy

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các chất lỏng được tiết ra từ màng nhầy có tác dụng bôi trơn và bảo vệ màng nhầy.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan