Bài viết lien quan

Nong tạo hình mạch vành/can thiệp mạch vành qua da

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Kỹ thuật tạo hình mạch vành bằng cách theo mạch ngoài da vào mạch vành và nong lại mạch bị hẹp hoặc phình.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Sáu 19, 2016

Bài viết lien quan