Bài viết lien quan

Nong tạo hình mạch vành/can thiệp mạch vành qua da

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Kỹ thuật tạo hình mạch vành bằng cách theo mạch ngoài da vào mạch vành và nong lại mạch bị hẹp hoặc phình.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Sáu 19, 2016

Bài viết lien quan