Bài viết lien quan

Nhựa dầu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Hỗn hợp nhựa cây hoặc dầu thực vật (được thu thập tự nhiên hoặc được chiết từ bộ phận chứa nhiều dầu của cây) và dung môi hữu cơ (như hexan, aceton, ê-te, rượu). Sau khi dung môi bay hơi, phần sệt, quánh còn lại là nhựa dầu. Thành phẩm nhựa dầu thường thấy là nhựa dầu ớt cựa gà, nhựa dầu gừng và nhựa dầu ớt chuông.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan