Bài viết lien quan

Nhịp tim mong muốn đạt được

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nhịp tim mong muốn đạt được trong thời gian tập thể dục (thường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của nhịp tim tối đa).

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan