Bài viết lien quan

Nhịp tim mong muốn đạt được

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nhịp tim mong muốn đạt được trong thời gian tập thể dục (thường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của nhịp tim tối đa).

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan