Bài viết lien quan

Nhiễm trùng Giardiasis

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nhiễm trùng ruột non gây ra bởi các sinh vật đơn bào Giardia lamblia.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan