Bài viết lien quan

Nhiễm nấm

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nhiễm trùng âm đạo gây ra bởi loài nấm Candida. Đây là một sự thay đổi trong cân bằng hóa học trong âm đạo cho phép các loại nấm phát triển quá nhanh và gây ra các triệu chứng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan