Bài viết lien quan

Nhào bột

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sử dụng áp lực (bằng tay hoặc bằng máy) để trộn bột dựa theo một chiều nhất định.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan