Bài viết lien quan

Ngừa thai bằng cách sử dụng hormone

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phương pháp kiểm ngừa thai sử dụng estrogen hoặc progesterone. Bao gồm thuốc tránh thai và tiêm hormone.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan