Bài viết lien quan

Ngày sinh ước đoán

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thời hạn ước tính sinh em bé. Cách tính: lấy ngày đầu tiên của kì kinh cuối cùng cộng thêm 280 ngày.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan