Bài viết lien quan

Ngân hàng cuống rốn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Lưu trữ tế bào máu từ dây rốn. Lượng máu này có thể được dùng nếu sau này trẻ có yêu cầu phải cấy ghép tủy xương. Tế bào gốc máu cuống rốn có thể được sử dụng để tái tạo hệ thống miễn dịch cho trẻ mà không cần phải chờ sự hiến tặng từ người khác.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan