Bài viết lien quan

Nạo phá thai

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thủ thuật dùng để nới cổ tử cung và loại bỏ bào thai.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan