Bài viết lien quan

Môi lớn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ ở bên ngoài. Môi lớn được bao phủ bởi lông ở người phụ nữ trưởng thành.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan