Bài viết lien quan

Môi bé

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ ở bên ngoài. Môi nhỏ bao quanh việc mở cửa âm đạo và niệu đạo (ống thoát cho nước tiểu).

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan