Bài viết lien quan

Máy đo cường độ và thời gian co thắt khi sinh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Gồm một ống thông nhỏ được đặt bên cạnh bé. Dùng để đo cường độ và thời gian của các cơn co thắt, phương pháp này chính xác hơn so với kiểm tra với màn hình ngoài.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan