Bài viết lien quan

Mầm bệnh, nguồn bệnh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bất kỳ tác nhân nào, đặc biệt là vi sinh vật có thể gây bệnh.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan