Bài viết lien quan

Lượng mỡ trong cơ thể

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Cơ thể con người gồm có xương, cơ, các cơ quan khác, nước và chất béo. Trong phương pháp đo giảm cân, thuật ngữ “lượng mỡ trong cơ thể” là phần trăm lượng mỡ có trong cơ thể của mỗi người.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan