Bài viết lien quan

Luộc sơ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đun sôi thức ăn trong thời gian ngắn, luộc một phần thức ăn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan