Bài viết lien quan

Lớp dưới niêm mạc, lớp dưới màng nhầy

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các mô ngay dưới màng nhầy.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan