Bài viết lien quan

Lọc, gạn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phương pháp để chuẩn bị thức ăn, gồm hâm nhẹ thức ăn để loại bỏ tạp chất và có được chất lỏng tinh khiết.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan