Bài viết lien quan

Loại thuốc giống phó giao cảm

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một loại thuốc ngăn chặn sự phân hủy của acetylcholine.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan