Bài viết lien quan

Liệu pháp thay thế estrogen

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Liệu pháp hormone được sử dụng cho những phụ nữ không có tử cung.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan