Bài viết lien quan

Liệu pháp mùi hương

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phương pháp thay thế và bổ sung khác khi dùng thuốc. Được sử dụng để chữa bệnh dựa trên tinh dầu từ cá loại hoa lá, vỏ cây, cành, vỏ hoặc rễ của các loại thực vật.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan