Bài viết lien quan

Liều lượng gây chết người

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất mà một liều dùng của nó có thể tiêu diệt đến 50% trong tổng số các con vật được thử nghiệm.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan