Bài viết lien quan

Lập trình ngôn ngữ tư duy

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

1. Phương pháp nhằm tự tái lập trình niềm tin giới hạn mà con người đã có.

2. Phương pháp nhằm cải thiện quá trình chữa bệnh bằng cách thay đổi niềm tin về ý thức và tiềm thức của bệnh nhân về bản thân, bệnh tật và thế giới.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan