Bài viết lien quan

Không tự chủ, không kiểm soát được

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Không có khả năng kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan