Bài viết lien quan

Kháng thể đơn dòng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một kháng thể di truyền cụ thể đối với một kháng nguyên cụ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan