Bài viết lien quan

Kháng nguyên

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất khi đưa vào cơ thể sẽ bị các kháng thể chống lại nó.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan