Bài viết lien quan

Keo/ nhựa cây

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sản phẩm phức chất của tecpen, chảy ra trực tiếp từ thân cây hoặc chiết xuất từ hỗn hợp dầu thực vật và dung môi cồn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan