Bài viết lien quan

Hội chứng, triệu chứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một nhóm các dấu hiệu và triệu chứng xảy ra với cùng một đặc điểm bệnh cụ thể hoặc cùng xảy ra trong điều kiện bất thường.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan