Bài viết lien quan

Hệ thống túi khí

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Túi khí được thiết kế cho những trường hợp xảy ra tai nạn phần phía trước xe, đây là những tai nạn có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan