Bài viết lien quan

Hấp

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một quá trình nấu thức ăn bằng cách đặt thức ăn lên chất lỏng sôi, nóng và dùng hơi nước để nấu thức ăn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan