Bài viết lien quan

Gọt

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Dùng dao để cắt bỏ lớp ngoài của trái cây hoặc rau củ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan