Bài viết lien quan

Giần (thịt) để (thịt) mềm hơn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ nấu ăn làm ra thực phẩm (thịt) mềm hơn bàng cách ướp, đập hoặc giần mềm.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan