Bài viết lien quan

Gân kheo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đây là ba cơ chính ở mặt sau của đùi. Những cơ này hoạt động giống như cơ gấp của đầu gối.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan