Bài viết lien quan

Enzyme chứa kim loại

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phân tử enzyme chứa ion kim loại, ion kim loại có vai trò là hoạt chất của enzyme.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan