Bài viết lien quan

Dưỡng bào

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một tế bào có nhiều trong các mô của cơ thể. Là nguyên nhân trong các trường hợp dị ứng và viêm do tiết ra các histamine và các hạt viêm khác.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan