Bài viết lien quan

Dung tích hồng cầu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phần trăm thể tích của máu mà các tế bào máu (chủ yếu là hồng cầu) chiếm giữ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan