Bài viết lien quan

Động mạch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Mạch máu mang máu giàu oxi từ tim tới các bộ phận khác.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan