Bài viết lien quan

Độc tố mycotoxin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một loại độc tố được tiết ra từ nấm hoặc men.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan